KAUBA TAGASTAMINE

 • Ostjal on õigus kaup tagastada 14 kalendripäeva jooksul peale kauba kättesaamist. Toodete tagastamiseks peab Ostja täitma tagastusavalduse (küsida e-maili aadressilt info@kenabrand.com) ning tagastama saadetise Müüjale oma kuludega.
 • Toote tagastamise eelduseks on kasutamata toode koos pakendiga ning kõigi etikettidega.
 • Tagastus aktsepteeritakse ainult koos täidetud tagastusvormiga, toote tagastamise eelduseks on Ostjale väljastatud arve.
 • Toote tagastamise postikulud kannab Ostja.
 • Kui Ostja on saanud Toote, mis ei vasta nõuetele või millel esineb tootmisdefekte, tuleb sellest koheselt teavitada Müüjat;
 • Toote nõuetele mittevastavuse korral on Ostjal õigus nõuda toote asendamist nõuetele vastava tootega, toote tagastamise kulud katab Müüja. Nõuetele vastava toote saadab KENA Ostjale 14 päeva jooksul arvates nõuetele mittevastva tagastatud toote kättesaamist Müüja poolt.
 • Toote tagastamise korral hüvitatakse toote eest tasutud summa Ostja pangakontole hiljemalt 14 päeva jooksul arvates toote tagastamisest KENA-le.
 • KENA (Treco OÜ) ei vastuta Toodete nõuetele mittevastavuse, puuduste eest, kui:
  1. Toode on kahjustunud Ostja süül;
  2. Puudused on tekkinud toote hooldusjuhiste mittejärgimise tõttu;3. Toote mittesihipärase kasutamise tõttu4. Loomuliku kulumise tõttu, tavapärasel kasutamisel on toode muutunud.

Küsimuste korral kirjuta info@kenabrand.com või helista numbril +372 56210132